Par pulciņu

Traumatoloģijas un ortopēdijas studentu zinātniskā pulciņa darbība sākās 1961/1962. mācību gadā, tā dibinātāji bija prof. V.Kalnbērzs, asistenti dr. Muizulis, dr. Zaķe, dr. Šneiders, dr.Jaunzeme.

Pulciņa pastāvēšanas sākuma gados tā darbība bijusi daudzpusīga – veikti pētījumi traumatoloģijā, ortopēdijā, biomehānikā, teorētiski pētīta traumu ārstēšana un audu transplantācija.

Diemžēl, pēc vairāku gadu pārtraukuma, pulciņš dažādu iemeslu dēļ savu darbību pārtrauca.

2009./2010.mācību gada sākumā tas tika atjaunots pateicoties Ortopēdijas katedras vadītājam asoc.prof. A.Jumtiņam. Pirmā atjaunotā pulciņa priekšsēdētāja bija Elena Vaska, bet pašlaik šos pienākumus pilda Andris Levis (RSU, MF VI kurss).

Šobrīd pulciņā aktīvi darbojas RSU studenti, kuri vēlas iegūt papildu zināšanas un prasmes, kā arī ir interese zinātniskajā darbā saistībā ar traumatoloģiju un ortopēdiju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*