Februāra sēde 16.02. plkst. 15:00

Februāra sēdei (16.02. 15:00) par osteoartrītu un endoprotezēšanu varēsiet uzzināt jaunu par:
1. Osteoartrīta epidemioloģiju, etioloģiju, patoģenēzi, klasifikāciju
2. Osteoartrīta diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, klīnisko ainu un konservatīvo ārstēšanu
3. Ieskatu lielo locītavu endoprotezēšanā (pleca, ceļa, gūžas)

Gaidu atsaucību no kāda biedra par pievienošanos prezentēšanai!

hip

10. IKGADĒJĀ TRAUMATOLOGU UN ORTOPĒDU KONFERENCE.

Cienījamie kolēģi,
Latvijas traumatologu ortopēdu asociācija aicina jūs piedalīties ikgadējā Latvijas traumatologu ortopēdu konferencē, kura norisināsies 2016.gada 14.maijā. Šī būs jau astotā Latvijas traumatologu ortopēdu konference, un mums jāturpina tradīcijas, lai dalītos savstrapējā pieredzē, mācītos diskutēt, stiprinātu savstarpējos kontaktus un celtu savu un asociācijas prestižu. Mūsu mērķis ir nemainīgs – apvienot Latvijas traumatologus ortopēdus, veicināt pieredzes apmaiņu un nodrošināt profesionalitātes attīstību. Aicinām būt aktīviem, piedalīties un dalīties savā pieredzē.
Latvijas traumatologu un ortopēdu asociācijas prezidents
Aigars Vugulis

TĒMAS
1. Artroskopija un locītavu endoprotezēšana
2. Augšējās ekstremitātes ķirurģija
3. Mugurkaula ķirurģija
4. Traumatoloģija

TĒŽU IESNIEGŠANA
Lūgums iesniegt tēzes par minētajam tēmām, taču zinātniskā komiteja izskatīs arī par citām tēmām iesūtītās tēzes. Ievērojiet sekojošas prasības tēžu formātā:
Tēzes iesniedzamas latviešu valodā. Apjoms: apmēram viena A4 lapaspuse, lapas izkārtojums: 2.5 cm no visām malām. Tēzes jānoformē Times New Roman fontā 12 punkti ar vienu starprindu atstarpi (Single).
Tēzēs jāiekļauj:
• darba nosaukums un darba autors
• ievads (atspoguļo tēžu galveno ideju)
• darba mērķis
• materiāli un metodes (koncentrētā veidā atspoguļo pētījuma, eksperimenta vai procedūras gaitu)
• rezultāti (un/vai diskusija) un secinājumi,
Tēzes jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu: santa., norādot vēlamo prezentācijas veidu (mutiskais vai stenda referāts) un kontakttālruni vai e-pastu (ja atšķiras no sūtītā). Tēzes, kuras nebūs sagatavotas atbilstoši iesniegšanas prasībām, netiks pieņemtas.
Tēžu iesniegšanas termiņš 2016.gada 26.februāris.
Referātam paredzētais laiks – 7 minūtes, diskusijām pēc tās – 2 min.
Konferences noslēgumā labākā referāta autors saņems atzinības rakstu un prēmiju EUR 150 apmērā.