Jaunumi par turpmāko pulciņa darbību šosemestr!

Sveiciens visiem pulciņa biedriem!

Šajā semestrī pēdējā sēde, kā ierasts, būs nedaudz svinīgā noskaņā. Pieredzes gūšanas nolūkā dosimies ciemos uz Madonas slimnīcu- iepazīsimies ar darbību reģionālajā slimnīcā, kā arī noslēgsim mūsu mācību gadu. Sēde paredzēta 6. jūnijā( maijā sēde vairāk nebūs). Sīkāka informācija noteikti sekos, jo laika vēl ir daudz.
Arī sertifikāti par gada darbu tiks izsniegti šajā sēdē.
Ja vēlaties braukt, noteikti piesakaties, kā arī, ja ir kādi citi jautājumi, rakstiet pulciņa vadītājai Dainai.

http://www.madonasslimnica.lv/index.php?p=2770&lang=746