T – Z

Tezaurs – noteiktas nozares priekšmetu jeb terminu saraksts, kurš attēlo šīs nozares terminu savstarpējo hierarhisko struktūru (plašāki vai šaurāki termini), maksimāli apkopo kāda termina sinonīmus, kā arī nodrošina saistību ar radniecīgiem terminiem.

Universālā decimālā klasifikācija (UDK) – klasifikācija, kuras ietvaros dokumentiem tiek piešķirtas konkrētas ciparu kombinācijas, kas atspoguļo grāmatā aplūkoto tēmu kodētā veidā. Ar UDK palīdzību krājums izvietots tematiski un nodrošina ērtāku un lietderīgāku izmantošanu, vajadzīgo dokumentu atrašanu. Piemēram, UDK kods 617-089.84 apzīmē plastisko ķirurģiju.

Vienkāršā meklēšana (Basic Search / Simple Search) – meklēšana datubāzēs un citās elektroniskajās informācijas sistēmās, izmantojot vienu meklēšanas kritēriju (piemēram, raksts tiek meklēts pēc autora uzvārda).

Vienotā lasītāju karte (VLK) – dokuments, kas kartes lietotājam dod tiesības izmantot VISU projekta “Vienotā lasītāja karte” ietvaros iesaistīto 13 bibliotēku, tai skaitā RSU Informācijas centra Latvijas veselības aprūpes speciālistiem, krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus.


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.