R – S

Rekataloģizācija jeb retrospektīvā konversija – process, kura laikā dati par bibliotēkā esošajiem izdevumiem, kuri pirms automatizācijas ieviešanas bija atrodami kartīšu katalogos, tiek ievadīti elektroniskajā katalogā.

Starpbibliotēku abonements jeb SBA – bibliotēkas krājumā neesošo grāmatu, rakstu u. c. dokumentu pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām.

Starptautiskais starpbibliotēku abonements jeb SSBA – bibliotēkas krājumā neesošo grāmatu, rakstu u. c. dokumentu pasūtīšana no bibliotēkām ārvalstīs.


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.