N – P

Nozaru katalogs – jeb tematiskie ceļveži ir izveidoti konkrētas nozares speciālistu vajadzībām. Nozaru katalogi ietver un dod vērtējumu dažādām labas kvalitātes tīmekļa vietnēm, interešu kopām, profesionālo asociāciju mājas lapām, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajām konferencēm utt. Tajos vienuviet apkopotas atlasītas un anotētas saites par noteiktiem tematiem.

Paplašinātā meklēšana (Advanced Search) – meklēšana datubāzēs un citās elektroniskās informācijas sistēmās, izmantojot vairāk nekā vienu meklēšanas kritēriju (piemēram, vienlaicīgi raksts tiek meklēts gan pēc autora, gan nosaukuma).

Pārlūkošana (Browsing) – meklēšana datubāzēs un citās elektroniskās informācijas sistēmās, izmantojot alfabētisko rādītāju vai kategoriju rādītāju (piemēram, kategorijā Cardiology atrodama informācija saistībā ar kardioloģiju).

Pieprasījums – veidlapa, kurā jāaizpilda sekojoši dati: grāmatas autors, nosaukums, šifrs un tml. Tas nepieciešams, lai bibliotekārs varētu sameklēt nepieciešamo dokumentu.

Plaģiāts – cita autora darba vai tā daļas (literāra, zinātniska darba, izgudrojuma u. tml.) uzdošana par savu, publicēšana ar savu vārdu vai pseidonīmu


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.