L – M

Lasītāja formulārs – lasītāja apmeklējumu un izsniegumu uzskaites dokuments, kas satur nepieciešamos personas datus.

Lasītava – telpa apmeklētājiem, paredzēta darbam ar izsniegtajiem materiāliem. Lasītavā atrodas brīvpieejas materiāli, t.sk. uzziņu literatūra un preses izdevumi.

Mājas abonements – grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegums uz mājām lietošanas noteikumos paredzēto termiņu robežās.

Medline – ASV Nacionālās medicīnas bibliotēkas bibliogrāfisko ierakstu datubāze, kas aptver tādus tematus kā medicīniskās palīdzības sniegšana, zobārstniecība, ārstēšana, veterinārmedicīna, veselības aprūpes sistēma u.c.

MeSH (Medical Subject Headings) (medicīnas priekšmetu rubrikas) – ir ASV Nacionālās Medicīnas bibliotēkas izveidots medicīnas tezaurs, kas tiek izmantota medicīnas izdevumu indeksēšanai, meklēšanai un kataloģizēšanai. Tiek izmantota arī datubāzē Medline.


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.