J – K

Kokrana apvienība (The Cochrane Collaboration) – starptautisks pētnieku tīkls, kuri strādā Kokrana apskatu grupās, lai iegūtu atbildes par veselības aprūpes jautājumiem, veidojot pierādījumu sistemātiskos apskatus. Sistemātiski tiek atrasti un analizēti  iejaukšanās pētījumu rezultāti. Apvienības mērķis – palīdzēt pacientiem, veselības aprūpes praktiķiem un lēmumu pieņēmējiem. http://www.cochrane.org/


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.