D – E

Datubāze – pēc vienotiem principiem vienuviet uzglabāts datu kopums par kādu objektu. Paredzēta datu uzkrāšanai, uzglabāšanai un apstrādei ar datoru, pieejama plašam lietotāju lokam. Datubāzē pieejamā informācija sakārtota tādā veidā, lai būtu viegli un ērti sameklējama pēc dažādiem meklēšanas kritērijiem (atslēgas vārda, alfabēta, nosaukuma, autora, u.c.).
Datubāzes iedala bibliogrāfiskajās datubāzēs un pilntekstu datubāzēs:

  • Bibliogrāfiskā datubāze – pēc vienotiem principiem vienuviet uzglabāts bibliogrāfisko datu kopums elektroniskā formā, kas veidots un kārtots pēc konkrētiem kritērijiem (piemēram, atslēgas vārda, alfabēta, nosaukuma, autora, u.c.). un kurā iespējams meklēt bibliogrāfiskos ierakstus.
  • Pilnteksta datubāze – informācijas sistēma, kurā pieejami dokumentu pilnie teksti.

Digitalizācija – tradicionālā formātā iespiestu dokumentu (piemēram, grāmatu, žurnālu, karšu u.c.) pārveidošana elektroniskā formātā, tādējādi nodrošinot pieeju vairākiem lietotājiem vienlaicīgi un atvieglojot meklēšanu digitālā dokumenta saturā.

Dziļais web (deep/invisible web) – lapas internetā, kuras parastās meklēšanas sistēmas neindeksē, jo tās nav statiskas un saistītas ar citām lapām (nav atsauces). Šīs interneta lapas atrodas dziļi dinamiski radītās vietnēs.

E-grāmata – tradicionālās jeb iespiestās grāmatas elektroniska versija, paredzēta lasīšanai datorā vai speciālā e-grāmatas lasīšanas ierīcē.

Elektroniskais (tiešsaistes) katalogs – bibliotēkas katalogs, kas atspoguļo bibliotēkas krājumu elektroniskā veidā, parasti pieejams ar datortehnoloģiju starpniecību. Elektroniskajos katalogos ir dažādas meklēšanas iespējas: izdevumu iespējams meklēt pēc autora, nosaukuma, priekšmeta, izdošanas gada un tml.

Elektroniskais krājums – visi bibliotēkas krājumā esošie elektroniskie resursi (bibliotēkas elektroniskais katalogs, datubāzes, interneta resursi, u.c.).

Elektroniskais pakalpojums – bibliotēkas pakalpojums, kas tiek nodrošināts ar tehnoloģiju starpniecību, personīgi neapmeklējot bibliotēku, piemēram, tiešsaistes katalogs, bibliotēkas mājaslapa, u.c.

Elektroniskais resurss – materiāls elektroniskā formā, kas izmantojams ar datortehnoloģiju starpniecību. Par elektronisko resursu var uzskatīt jebkuru publiski izplatītu informācijas vai viedokļu apkopojumu digitālā formā neatkarīgi no tā, uz kāda datu nesēja tas izvietots.

Elektronisks izdevums — skaņu ieraksta, videoieraksta vai datorieraksta veidā attēlota informācija, kas tiražēta kasetēs, disketēs, kompaktdiskos un ar atbilstošu iekārtu un programmatūras palīdzību pieejama lietotājiem.

Elektronisks žurnāls – elektroniskā veidā publicēts žurnāls, kas veidots līdzīgi drukātam žurnālam. Tīmeklī eksistē simtiem žurnālu, kas publicēti elektroniskā veidā un, kas aptver visdažādākā veida literatūras virzienus. Daži no tiem ir drukāto žurnālu elektroniskas kopijas, citi eksistē tikai elektroniskā veidā.

Emuārs (blog) – virtuāla dienasgrāmata, kas satur hronoloģiski pretējā kārtībā apkopotus ierakstus. Jebkurš interesents emuārā ievietotās ziņas var komentēt, kā arī norādīt saites uz interesantiem resursiem internetā, fotoattēliem utt. Emuāra saturs tiek veidots dienasgrāmatas formā un bieži tiek atjaunots un papildināts.


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.