A – C

Abonements – lasītāju apkalpošanas telpa, kurā veic jauno apmeklētāju reģistrāciju, izsniedz grāmatas un citus materiālus, sniedz uzziņas par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un lietošanas noteikumiem.

Bibliogrāfiskais rādītājs – iespieddarbu bibliogrāfisko ziņu saraksts konkrētam autoram vai par noteiktu tēmu. Saraksta kārtošanas secība: hronoloģiska, pēc publikāciju tipiem, darbu valodas un tml.

Bibliogrāfiskā atsauce –  īsa bibliogrāfiskās norādes forma, ko ietver apaļajās iekavās nepārtrauktā tekstā vai pievieno kā piezīmi lappuses lejasdaļā, nodaļas vai teksta beigās, lai identificētu informācijas avotu, no kura ņemts teksta izvilkums, parafrāzēta ideja u. tml. un konkretizētu izmantotās informācijas precīzu atrašanās vietu avotā.

Bibliogrāfiskā norāde – sniedz pilnīgas ziņas par izmantoto informācijas avotu un konkretizē precīzu izmantotās informācijas atrašanās vietu. Tiek izmantotas avotu sarakstiem.

Bibliogrāfiskās ziņas – noteiktā secībā sakārtotas ziņas par izdevumu (autors, nosaukums, izdevniecība, izdošanas gads, lappušu skaits, ISBN numurs u.c.).

Bibliotēkas katalogs – pēc noteiktām pazīmēm, visbiežāk alfabētiski (pēc autora, nosaukuma) vai tematiski sakārtots bibliotēkas krājuma (grāmatas, žurnāli, kompaktdiski u.c.) atspoguļojums kartīšu formā.

Bibliotēkas krājums – kopējais bibliotēkai piederošais grāmatu un citu materiālu uzkrājums.

Biobibliogrāfiskais rādītājs – saraksts, kas ietver kāda konkrēta autora (autoru) literāro darbu uzskaitījumu (skat. bibliogrāfiskais rādītājs), kā arī biogrāfisko informāciju par autoru.

Brīvpieejas krājums – brīvi lasītavā pieejamā bibliotēkas krājuma daļa.

Citēšana – ir atļauts izmantot citātus no tāda darba, kas likumīgā kārtā jau padarīts pieejams sabiedrībai, arī citātus no laikrakstu un žurnālu rakstiem, ietverot tos preses apskatā, ar noteikumu, ka tas tiek darīts godīgos nolūkos un tādā apjomā, kādu attaisno šīs izmantošanas mērķis.


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.