Vārdnīca

Jau 20.gadsimta vidū tika aizsāktas diskusijas par to, ka lasītāji nesaprot bibliotekāro terminoloģiju. Vēlāk – 1989.gadā Reičela Neismita (Rachael Naismith) un Džons Šteins (Joan Stein) veica pētījumu un konstatēja, ka bibliotēkas lietotāji saprot tikai 50% no tā, ko bibliotekāri runā vai raksta. Vēlākajos pētījumos tika konstatēts, ka lasītājiem visneskaidrākie ir tieši tie termini, kas saistīti ar datorizāciju un tehnoloģiju ienākšanu bibliotēkās.

Lai mazinātu neskaidrības mūsu attiecībās, esam izveidojuši vārdnīcu ar to terminu skaidrojumiem, kuri, mūsuprāt, saskarsmes procesā varētu radīt pārpratumus vai neskaidrības. Labprāt saņemtu jūsu komentārus, ierosinājumus, kā arī papildinājumus vārdnīcai ar, jūsuprāt, grūti saprotamiem bibliotekārajiem terminiem!

A – C; D – EF – I; J – K; L – M; N – P; R – S; T – Z


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.