Katalogi

Bibliotēkas elektroniskais katalogs atspoguļo visu bibliotēkā esošo literatūru (grāmatas, brošūras, promociju darbu kopsavilkumi, žurnāli, atsevišķi elektroniski izdevumi) latviešu valodā, pārējās valodās – no 1993.gada.

Picture 053Bibliotēkas kartīšu katalogi vairs netiek papildināti ar informāciju, bet tie atspoguļo visas bibliotēkā esošās grāmatas, turpinājumizdevumus un disertāciju autoreferātus krievu un citās svešvalodās līdz 1993.gadam:
Alfabētiskajā katalogā šī informācija sakārtota alfabēta secībā pēc izdevumu autoriem vai nosaukuma.
Sistemātiskajā katalogā kartītes kārtotas pa medicīnas un tai radniecīgajām nozarēm. Nozaru robežās alfabētiski.
Priekšmetu katalogā informācija kārtota pēc noteikta medicīnas priekšmeta (tēmas). Tēmas robežās – apgriezti hronoloģiskā secībā.

Bibliotēka izdod un regulāri papildina retrospektīvo bibliogrāfisko rādītāju “Latvijas medicīnas literatūra”, kura mērķis ir atspoguļot Latvijas autoru zinātnisko medicīnas literatūru (monogrāfijas, autoreferāti, raksti no medicīnas žurnāliem un darbu krājumiem, konferenču, simpoziju un tml. materiāli), kas tika un tiek publicēta Latvijas teritorijā un ārpus tās. Ir izdoti 5 šī rādītāja sējumi, kas atspoguļo laikaposmu no 1940.-1986. gadam. Gan šī, gan pārējā informācija ir elektroniskajā datu bāzē “Latvijas medicīnas literatūra” un tiek pastāvīgi atjaunota.


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.