Datubāzes

Izmanto datubāzes mājās, darbavietā – visur, kur vien vēlies!

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem piedāvā datubāzes:

Ebrary eBooks

 

Tiešsaistes adrese:http://site.ebrary.com/lib/rsub

Ebrary eBooksDatubāze piedāvā plašu pasaules vadošo izdevēju daudznozaru e-grāmatu klāstu tādās nozarēs kā medicīna, bizness un ekonomika, datori un IT, izglītība, inženierzinātnes & tehnoloģijas, vēsture un politikas zinātnes, humanitārās zinātnes, vides studijas, valodniecība, literatūra, tiesību zinātnes u.c.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

ClinicalKey

 

Tiešsaistes adrese: https://www.clinicalkey.com/

ClinicalKeyClinicalKey datubāze ir kompānijas Elsevier produkts, kas satur vairāk nekā 500 pilntekstu žurnālus, apmēram 900 Elsevier izdevniecības grāmatas dažādās medicīnas nozarēs, praktiskās vadlīnijas, informāciju pacientiem, informāciju par medikamentiem, vairākus miljonus attēlu un procedūru video. Datubāze satur arī uz pierādījumiem balstītās medicīnas resursu First Consult, kur var skatīt kopsavilkumus ar pierādījumiem par slimībām, sindromiem un klīniskiem stāvokļiem, kas veidoti apkopojot vairākus atsevišķos pētījumus.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

Access Medicine

 

Access MedicineTiešsaistes adrese: http://www.accessmedicine.com

Access Medicine ir McGraw-Hill kompānijas interaktīva, izglītojoša platforma internajā medicīnā, kas satur vairāk kā 70 pasaulē atzītas mācību grāmatas, video materiālus, attēlus, informāciju par medikamentiem un citus elektroniskos resursus.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm.

 

SCOPUS

 

leta-logoTiešsaites adrese: http://www.scopus.com
SCOPUS ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnu tekstu datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE un citām. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami RSU abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā.

Datubāze Scopus RSU akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

Tā kā, atverot SCOPUS datubāzi ar jaunāko Internet Explorer versiju, tās saturs tiek attēlots nekorekti, lasiet šīs problēmas risinājumu šeit.

 

NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma)

 

NAISTiešsaistes adrese: http://pro.nais.lv/naiser/request.cfm

Latvijas Republikas lēmējvaras un izpildvaras institūciju izdotie dokumentu teksti pašreiz spēkā esošajā redakcijā. NAIS informācija aptver:

 • visus LR valdības un parlamenta pēc 1990. gada 4. maija izdotos juridiskos aktus;
 • daļu dokumentu, kas izdoti līdz 2. Pasaules karam;
 • ievērojamu daudzumu ministriju un Rīgas Domes izdoto normatīvo aktu.

 

LETA

 

leta-logoTiešsaites adrese: http://www.leta.lv
Latvijas nacionālās ziņu aģentūras datubāze piedāvā jaunākās ziņas, preses relīzes, rīta preses un ekonomiskos apskatus u.c. informāciju, pieejams arhīvs.

Piekļuve iespējama tikai no RSU datoriem, kuri atrodas RSU bibliotēkā.

 

LURSOFT

 

logo_news.lvTiešsaites adrese: http://www.news.lv
Datubāzi ir izstrādājis LURSOFT sadarbībā ar Latvijas centrālajiem un novadu laikrakstiem. Avīžu pilnu tekstu datubāze.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm, tāpēc nospiediet uz Lai lasītu visu rakstu, lūdzu, ienāciet sistēmā, pēc tam uz – Esmu Lursoft lietotājs un pēc tam uz Pieslēgties ar IP.

 

Letonika

 

letonika.lv logoTiešsaistes adrese: http://www.letonika.lv

Letonika ir informācijas kopums internetā, kurā apvienoti enciklopēdisku uzziņu, tulkošanas un interneta pārlūkošanas resursi:

 • Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca – Raksti ir sakārtoti pa nozarēm, kas atvieglo šķirkļu meklēšanu un dod ieskatu vārdnīcas tematiskajā uzbūvē. Patlaban ir publiskoti ap 32 000 šķirkļu un 3500 attēlu .
 • Datorenciklopēdija Latvijas vēsture – Informācija ir apkopota 688 šķirkļos, kas papildināti ar 860 gleznām, kartēm, fotogrāfijām un diagrammām, kā arī audio un videoierakstiem. 700 šķirkļu, 880 izvēršamas gleznas, kartes, fotogrāfijas, zīmējumi un diagrammas, informācijas meklēšanas iespējas pēc tematikas un datējuma;
 • Latviešu-angļu-latviešu vārdnīca;
 • Latviešu-krievu-latviešu vārdnīca;
 • Latviešu-vācu-latviešu vārdnīca;
 • Latviešu-lietuviešu-latviešu vārdnīca;
 • Latviešu-latīņu-latviešu vārdnīca;
 • Latviešu-igauņu-latviešu vārdnīca;
 • Citvalodu personvārdu atveides vārdnīca

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

Nozare.lv

 

nozare.lv logoTiešsaistes adrese: http://www.nozare.lv/

Nacionālā ziņu aģentūra LETA piedāvā biznesa informācijas pakalpojumu Nozare.lv, kur jaunākā un aktuālākā informācija par nozarē notiekošo tiek apkopota un sistematizēta svarīgākajās Latvijas biznesa nozarēs.

Piekļuve iespējama tikai no RSU datoriem, kuri atrodas RSU bibliotēkā.

 

EBSCO datubāze

 

EBSCOTiešsaistes adrese: http://search.ebscohost.com/

 • Academic Search Complete – piedāvā vairāk nekā 8500 pilna teksta žurnālus un 12500 žurnālus ar rakstu anotācijām dažādās zinātņu nozarēs.
 • Communication & Mass Media Complete – komunikācijas zinātnes, masu mediju un citu saistīto jomu pētniecības datubāze, kas piedāvā rakstu anotācijas no vairāk 500 žurnāliem un 380 pilntekstu žurnālus;
 • Dentistry & Oral Sciences Source – satur pilnteksta žurnālus par zobārstniecību, endodontiju, ortodontiju, bērnu zobārstniecību, zobu protezēšanu u.c.
 • DynaMed – uz pierādījumiem balstītās medicīnas uzziņu rokasgrāmata, kas ietver klīniskos pārskatus par vairāk nekā 3000 medicīnas tēmām;
 • eBook Academic Collection – satur vairāk nekā 90000 pilntekstu grāmatas medicīnā, vēsturē, filozofijā, sociālajās zinātnēs, politoloģijā, tiesību zinātnēs u.c.
 • ERIC – vairāk kā 1300000 vienību izglītības informācijas, 317000 pilnteksta dokumentu;
 • GreenFILE – Zinātniski, valdības un citi izdevumi par globālo sasilšanu, ekoloģisko celtniecību, piesārņošanu, ilgtspējīgu lauksaimniecību, atjaunojamu enerģiju, pārstrādi u.c. Gan bibliogrāfiska informācija, gan anotācijas, kā arī vairāk kā 4700 pilnie teksti;
 • Health Source: Consumer Edition – 80 pilntekstu žurnālu datubāze dažādās medicīnas nozarēs (veselīgs uzturs, bērnu kopšana, sievietes veselība, sporta medicīna u.c.);
 • Health Source: Nursing/Academic Edition – 550 pilntekstu žurnālu medicīnas datubāze (slimnieku kopšana, veselības aizsardzība u.c);
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – Indeksēti un pieejami abstrakti ap 700 periodiskajiem izdevumiem, kā arī grāmatām, pētījumu pārskatiem un ziņojumiem sākot no 1960-tajiem gadiem par bibliotēkzinātni, klasifikāciju, kataloģizāciju, bibliometriju, informācijas menedžmentu;
 • MasterFILE Premier – piedāvā vairāk kā 1700 periodisko izdevumu rakstu pilnos tekstus visās zinātņu nozarēs, īpaši biznesa, likumdošanas, veselības un citās jomās. Bez pilntekstu rakstiem tiek piedāvāta arī bibliogrāfiskā informācija, kā arī fotogrāfijas, kartes un karogi;
 • MEDLINE – ASV Medicīnas Nacionālās bibliotēkas veidota bibliogrāfiska datubāze dažādās medicīnas nozarēs. Meklēšanā var izmantot MESH (medicīnas terminu rādītāju). Anotācijas no ~4800 žurnāliem;
 • MEDLINE with Full Text – pasaulē plašākais pilnu tekstu žurnālu informācijas avots medicīnā. MEDLINE piedāvā rakstu pilnos tekstus no vairāk kā 1450 medicīnas zinātņu žurnāliem;
 • Newspaper Source – apmēram 45 ASV nacionālo un starptautisko avīžu, apmēram 389 ASV reģionālo avīžu rakstu pilnie teksti;
 • SocINDEX with full text – ietver vairāk kā 820 žurnālu rakstu pilnos tekstus, vairāk kā 830 monogrāfiju pilnos tekstus un 14636 konferenču materiālu pilnos tekstus socioloģijā, kriminoloģijā, demogrāfijā, sociālajā psiholoģijā un citās saistītās nozarēs.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

ProQuest Information and Learning datubāzes

 

ProQuestTiešsaistes adrese: http://proquest.umi.com/login

Informācijas meklēšanai ir pieejamas šādas ProQuest datubāzes:

 • ABI/INFORM Trade & Industry – Biznesa, ekonomikas, tirdzniecības un ražošanas jautājumi periodiskajos izdevumos.
 • Career and Technical Education – Informācija par arodizglītību un kursiem.
 • ProQuest Agriculture Journals – Žurnāli lauksaimniecības zinātnē.
 • ProQuest Computing – Datorzinātne, programmatūras, e-komercija, dizains datubāzēm u.c.
 • ProQuest Education Journals – Žurnālu pilni teksti izglītībā un ar to saistītajās jomās.
 • ProQuest Medical Library – Datubāze medicīnā.
 • ProQuest Science Journals – Žurnāli zinātnē un tehnoloģijās: datori, telekomunikācijas, transports u.c.
 • ProQuest Social Science Journals – Žurnāli sociālajās zinātnēs.
 • ProQuest Telecommunications – Publikāciju pilni teksti par telekomunikācijām.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

SAGE Publications datubāze

 

Sage Journals OnlineTiešsaistes adrese: http://online.sagepub.com/

SAGE Publications – neatkarīga starptautiska grāmatu un elektronisko mēdiju izdevniecība piedāvā izmēģināt pilnu tekstu žurnālu kolekciju par dažādām tēmām: ekonomika un biznesa vadība, inženierzinātnes, datori, komunikācijas un mēdiji, materiālzinātnes, matemātika un statistika, vides zinātnes, lauksaimniecība, medicīna, māksla, sociālās zinātnes u.c. Pieejami 447 zinātnisko žurnālu pilnie teksti.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

Cambridge Journals Online (CJO) datubāze

 

Cambridge Journals OnlineTiešsaistes adrese: http://journals.cambridge.org/action/login

Universālā pilntekstu datubāze dod iespēju meklēt un atrast informāciju vairāk nekā 200 zinātniskajos žurnālos par dažādām tēmām: bioloģija, medicīna, kultūra, vēsture, ekoloģija, sociālās zinātnes, ekonomika, bizness, psiholoģija, filozofija u.c. Piekļuve žurnālu pilnajiem tekstiem līdz 2010.gadam (ieskaitot). Pieejamo žurnālu sarakstu ar konkrētiem nosaukumiem un gadiem skatīt Cambridge Journals Online datubāzē klikšķinot uz Browse Journals – Subscribed To

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

Science Direct

 

Science DirectTiešsaistes adrese: http://www.sciencedirect.com/

RSU ir piekļuve apmēram 2000 dažādu zinātņu nozaru žurnālu rakstu pilniem tekstiem, kas izdoti sākot no 2002.gada līdz 2012.gadam (ieskaitot). Iekļauti izdevniecības Elsevier žurnāli medicīnā, zobārstniecībā, bioķīmijā, psiholoģijā, sociālajās zinātnēs, finansu un ekonomikas zinātnēs u.c.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

OVID

 

OvidSPTiešsaistes adrese: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

RSU ir pieejami 60 žurnālu arhīvi ar rakstu pilniem tekstiem līdz 2008.gadam (ieskaitot). Lai skatītu pieejamo žurnālu sarakstu ieejiet datubāzē un klikšķiniet uz sadaļu “Journals”.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

Cochrane Library

 

The Cochrane LibraryTiešsaistes adrese: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html

Uz pierādījumiem balstītās medicīnas datubāze, kas satur augstas kvalitātes, pierādījumus, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu veselības aprūpē un informētu tos, kas aprūpi saņem. Cochrane apskati sniedz apkopotus rezultātus no visas pasaules medicīnas pētījumiem un ir atzīti par zelta standartu uz pierādījumiem balstītajā veselības aprūpē. Visi apskati regulāri tiek atjaunināti ar jaunākajiem pierādījumiem.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

BMJ Group

 

BMJ GroupBMJ Group resursi:

BMJ Clinical Evidence ir uz pierādījumiem balstītās medicīnas starptautisks informācijas resurss, kas apkopo labākos pieejamos pierādījumus veselības aprūpē. Datubāzē pieejami vairāk kā 3 000 sistemātiskie apskati par ārstēšanas iespējām, dotas atbildes uz aptuveni 570 klīniskajiem jautājumiem, norādītas saites uz vadlīnijām.

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajai datubāzei attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

 

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm. RSU darbinieki, mācībspēki un studējošie var piekļūt abonētajajām datubāzēm attālināti (arī no mājām) caur RSU VPN, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli.

Instrukciju par bibliotēkas abonēto datubāzu attālinātu lietošanu lasiet saitē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/VPN.pdf

 

Ja jūtat, ka Jums nepieciešama palīdzība datubāžu iespēju apgūšanā, mīļi gaidīsim bibliotēkas organizētajās apmācībās Jums izdevīgā laikā!


 1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
 1. Nav atsauces uz rakstiem.