Resursi

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem saviem lasītājiem piedāvā:

  • grāmatas un periodiskos izdevumus latviešu, angļu, vācu, krievu un citās valodās veselības un vides aizsardzības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jautājumos – grāmatas un brošūras, promocijas darbu un disertāciju kopsavilkumi, periodiskie izdevumi, audiovizuālie materiāli.
  • elektronisko žurnālu datu bāzes – žurnāli angļu, vācu, krievu valodā ar pieeju pilnajiem tekstiem.
  • uz pierādījumiem balstītās medicīnas informācijas datu bāzes – klīniskie pētījumi, vadlīnijas, informācija pacientiem uc.
  • tiešsaistes datubāzes – Latvijas resursi.
  • RSU akadēmiskā personāla publikāciju un promocijas darbu datubāze.
  • RSU aizstāvēto bakalaura un maģistra darbu datubāze.

  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.