Par mums

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas Informācijas centra Latvijas veselības aprūpes speciālistiem krājumu veido grāmatas, žurnāli, promociju darbu kopsavilkumi, kā arī elektroniskie resursi gan medicīnā, gan arī tai radniecīgās nozarēs (psiholoģija, vides aizsardzība, sociālā aprūpe u.c.).

  • Grāmatas pieejamas latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. Grāmatām latviešu valodā ir pieejami vidēji 3-5 eksemplāri. Grāmatām citās valodās – mazāks eksemplāru skaits.
    Elektroniskajā katalogā var sameklēt aprakstus visām bibliotēkā pieejamām grāmatām, kas izdotas pēc 1993.gada. Pamazām, veicot rekataloģizācijas procesu, elektroniskais katalogs tiek papildināts ar agrāk izdotu grāmatu aprakstiem. Apraksti tiek veidoti arī retumiem jeb grāmatām, kas izdotas līdz 1940.gadam.
  • Žurnāli tiek piedāvāti latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. Žurnāliem latviešu valodā, kā arī Latvijā izdotajiem žurnāliem krievu valodā, tiek veidoti analītiskie apraksti elektroniskajā katalogā. Žurnāli atrodas bibliotēkas lasītavā.
  • Promociju darbu kopsavilkumi pieejami latviešu, krievu un angļu valodā. Tie ir gan PSRS valstīs (Latvijas PSR ieskaitot) izstrādāto darbu kopsavilkumi jeb autoreferāti, gan arī jaunākie Latvijas augstskolās aizstāvēto promocijas darbu kopsavilkumi.
  • Elektronisko resursu piedāvājumā ietilpst datubāzes un arī bibliotēkas krājumā esošie CD-ROM un DVD-ROM diski. Tie ir gan grāmatām pievienotie kompaktdiski ar ilustrācijām un citiem papildus pielikumiem, kas nav iekļauti konkrētajā izdevumā, gan arī dažādu kongresu materiāli.


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.