Pakalpojumi

RSU Bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem sniedz šādus pakalpojumus:

 • Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā
 • Konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā
 • Literatūras izsniegšana uz mājām
 • Iespēja strādāt ar internetu, informācijas avotu katalogiem, tiešsaistes datu bāzēm un citām datorprogrammām
 • Iespēja strādāt ar bibliotēkas lokālajām datu bāzēm
 • Iespēja ierakstīt disketē vai zibatmiņā
 • Iespēja ierakstīt CD un DVD
 • Attēla vai teksta skenēšana
 • Melnbalta un krāsaina izdruka
 • Uzziņu izpildīšana
 • Kopēšana (t.sk. arī uz plēves)
 • Vienotās lasītāju kartes (elektroniskās) pasūtīšana
 • RSU darbinieku diferencētā informatīvā apkalpošana pēc tēmām
 • Citu iestāžu darbinieku un studējošo (viesu) apkalpošana lasītavā
 • Starpbibliotēku abonements (SBA) un starptautiskais SBA


Maksas pakalpojumu cenrādis


 1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
 1. Nav atsauces uz rakstiem.