Apmācības

RSU Bibliotēka piedāvā iespēju medicīnas un veselības aprūpes studiju programmu mācībspēkiem un Latvijas veselības aprūpes speciālistiem apgūt kursus „Informācijpratība un elektroniskie resursi medicīnā”. Apmācību mērķis: sniegt priekšstatu par medicīnas informācijas elektronisko resursu daudzveidību, iegūt zināšanas par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām internetā un praktiskas iemaņas darbā ar medicīnas elektroniskajiem resursiem, kā arī specializētajām medicīnas datubāzēm, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā konkrētā medicīnas nozarē.

Piedāvājam trīs apmācību kursus:

Kursu ilgums, norises vieta:

–          Viena apmācību kursa ilgums ir 5 akadēmiskās stundas

–          Norises vieta: RSU bibliotēka, Dzirciema ielā 16; G-korpuss; 204-d

 

Maksa par kursiem:

1 diena – 14,23 EUR  no personas

3 dienas – 42,69 EUR  no personas

 

Pieteikšanās iepriekš:

Personīgi: RSU Tālākizglītības fakultātē Kursu daļā  vai RSU Bibliotēkā

Dzirciema ielā 16

Pa telefonu: 67409216 (Daiga Hauka) vai 67409193 (Daiga Spila)

E-pastā: vai Daiga.

 

 


  1. Šobrīd nav neviena komentāra.
(netiks izpausts)
*
Parakstīties komentāru RSS
  1. Nav atsauces uz rakstiem.