Arhīvs July, 2014

The Cochrane Library uzsāk sadarbību ar Wikipedia

logo_kokrans 2014.gada sākumā The Cochrane Library paziņo par sadarbības uzsākšanu ar Wikiproject Medicine, lai uzlabotu medicīnas informācijas pieejamību un kvalitāti  internetā. Ikdienu Wikipedia medicīnas informāciju skatās 180 miljons reižu.

Tā būs jauna iespēja Kokrana bibliotēkai, neatkarīgam un starptautiskam pētnieku un veselības aprūpes speciālistu tīklam, dalīties ar savu pieredzi un palīdzēt pārveidot tiešsaistē pieejamo veselības pierādījumu saturu un kvalitāti.

Kokrana bibliotēkas resursi un atbalsts palīdzēs veicināt  pierādījumu iekļaušanu rakstos un pārliecināties, ka medicīniskā informācija, kas iekļauta Wikipedia, ir augstākās kvalitātes un pēc iespējas precīzāka.
Uzticama uz pierādījumiem balstīta pētniecība var palīdzēt cilvēkiem pieņemt pārdomātus lēmumus par savu veselības aprūpi.
Vairāk lasīt šeit:

Nav komentāru


Datubāzes ClinicalKey jaunumi!

cardiovascularCellular and Molecular Pathobiology of Cardiovascular Disease, 1st ed. (Willis); ISBN: 9780124052062; New Title on CK; Package: Pathology Extended;

https://www.clinicalkey.com/dura/browse/bookChapter/3-s2.0-C2012002409X

Nav komentāru


Kopīgs vakcīnu un zāļu iepirkums Eiropas Savienībā kļūst par realitāti!

Paola Testori Coggi.Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta vadītāja Paola Testori Kodži      

“Veselības ministri 20. jūnija Padomes sanāksmē Luksemburgā parakstīja nolīgumu par medicīnisko pretlīdzekļu kopējo iepirkumu. Šis nolīgums ir jauns pozitīvs rezultāts, kas gūts mūsu darbā ar mērķi pasargāt eiropiešus no pārrobežu veselības apdraudējumiem, tādiem kā infekcijas slimības. Tas definē kopīgu iepirkumu ietvaru un ļauj ES valstīm kopīgi, ne vairs individuāli, iegādāties pandēmijas vakcīnas un citus medicīniskos pretlīdzekļus.”

Visu rakstu lasīt “Veselība ES biļetens 132 – Skatpunktā”

Nav komentāru