Arhīvs February, 2011

Uzmanību!!!

No 2011. g. 15.februāra Informācijas Centrs Latvijas Veselības Aprūpes Speciālistiem tiek slēgts uz nenoteiktu laiku sakarā ar pāriešanu uz RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas telpām J.Asara ielā 5, 2.stāvā.

Lūdzu sekojiet informācijai par bibliotēkas atvēršanas laiku RSU mājas lapā – sadaļā “Bibliotēka” vai interesēties pa tel: 67409192 vai 67409196

Nav komentāru


Criminal Justice Abstracts with Full Text (EBSCO) datubāzes izmēģinājums līdz 2011. gada 22.aprīlim

Criminal Justice Abstracts with Full Text ir viena no EBSCO datubāzēm un satur rakstu pilnus tekstus no vairāk kā 200 žurnāliem un laikrakstiem, kā arī pilnu tekstu grāmatas un monogrāfijas krimināltiesībās, kriminoloģijā, kriminoloģijas vēsturē un citās saistītās nozarēs.

Tiešsaistes adrese: http://search.ebscohost.com

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm.

Atsauksmes un ieteikumus par abonēšanu sūtiet Signe.

Nav komentāru


Morgan & Claypool Publishers datubāzes izmēģinājums līdz 2011. gada 31.martam

Morgan & Claypool Publishers ir e-grāmatu pilnu tekstu datubāze, kurā iekļautie izdevumi apkopoti vairākās kolekcijās.

Kolekcijā Colloquium Digital Library of Life Sciences pieejamas grāmatas par medicīnu, bioloģiju, ģenētiku un citām dabaszinātnēm.
Tiešsaistes adrese: http://www.morganclaypool.com/page/colloquium_list

Kolekcijā Synthesis Digital Library of Engineering & Computer Science pieejamas grāmatas inženierzinātnēs un datorzinātnēs.
Tiešsaistes adrese: http://www.morganclaypool.com/page/LectureList

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm.

Atsauksmes un ieteikumus par abonēšanu sūtiet Signe.

Nav komentāru


Kas ir Web2.o?

Daži jauni jēdzieni informāciju tehnoloģiju jomā ir radījuši daudz neskaidrību. Kā piemēram, Web 2.0, ko ir diezgan grūti definēt pat web ekspertiem. Bieži tiek lietotas frāzes “web kā platforma” vai “līdzdalības arhitektūra”. Daudzi medicīnas bibliotekāri iesaka lietot vārdu platforma, kurā notiek apmaiņa un sadarbība, kas ir pats svarīgākais. Jo mēs vairāk lietosim, dalīsimies, apmainīsimies ar informāciju, jo atvērtāka un radošāka kļūs šī platforma.

Skaidrs ir tas, ka Web 2.0 vieno cilvēkus dinamiskā un interaktīvā telpā. Jaunās paaudzes interneta pakalpojumi un ierīces bieži dēvē par sociālo programmatūru, kura bagātina mūsu pieredzi, mēs nepārtraukti pieprasam, patērējam un interpretējam informāciju. Šodien Web 2.0 ir digitāls tīkls praktiķiem, kurā zināšanu apmaiņa un personiskās intereses netiek ierobežotas.

Vispirms Web 2.0 ir atbalsts ātrai interneta lietošanai. Piemēram, blogs un wiki veicina līdzdalību un komunikāciju neatkarīgi no atrašanās vietas. Informācija (RSS) piedāvā saņemt atgādinājumu par jaunāko un aktuālāko. RSS var būt veids, kā cīnīties ar informācijas pārslodzi, jo tas palīdz organizēt interneta saturu. Noderīgi bet mazāk zināmi web lapu organizēšanas rīki ir, piemēram, Connotea un Delicious. Multimediju rīki kā podcast un videocast ir populāri medicīnas skolās un medicīnas žurnālos.

Pretēji parastai web lapai blogi ir dinamiskāki un atļauj blogeriem rakstīt un saslēgties vienlaicīgi vienā no daudzajām sarunām ar lasītāju. Ieteicams blogs medicīnā – Clinical Cases and Images. Tas satur bagātus materiālus aizņemtiem ārstiem un interaktīvas diskusijas. Kāpēc tērēt laiku ar meklēšanas dienestu, ja jūs varat konsultēties blogā? Šis resurss piedāvā saites uz Reitera medicīnas virsrakstiem un klīniskajiem attēliem. Autors savu blogu dēvē par virtuālo bibliotēku ārstiem un medicīnas bibliotekāriem, kurus interesē Web 2.0.

Web 2.0 ir ideja ar programmatūras palīdzību izveidot ārstiem optimālu zināšanu veidošanas iespēju. Tā ir refleksija par to, kas mēs esam kā cilvēki un kas mēs tiecamies būt.

Nav komentāru


Kā kritiski novērtēt web lapu?

Ar medicīnas tēmu saistītās mājas lapas šodien ir vienas no visvairāk apmeklētākām  interneta vietnēm. Lielā informācijas apjoma un popularitātes dēļ daudzas organizācijas piedāvā konkrētus rīkus informācijas meklēšanai, klasificēšanai un reitingu noteikšanai, tai pašā laikā citi ir mēģinājuši izveidot dažādus kodeksus, standartus, kvalitātes zīmes, lai apliecinātu resursu kvalitāti. Šādu instrumentu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atlasīt no lielā informācijas klāsta kvalitatīvāko un  ticamāko.

2000. gada 19.-20. jūnijā Eiropas Padome atbalstīja iniciatīvu „Elektroniskā Eiropa”, kuras ietvaros 2002. gadā tika izstrādāti web lapu vērtēšanas kvalitātes kritēriji veselības aprūpē. Šīs iniciatīvas mērķis bija palīdzēt ikvienam, kuru interesē veselības aprūpe un ar to saistītās tēmas, atšķirt kvalitatīvus un ticamus medicīnas informācijas resursus un šos kritērijus atbalstīt ar atbilstošu likumdošanu.

Kad runājam par kritisku izvērtēšanu, tad domājam par to, no kurienes informācija ir ņemta un kas to ir publicējis. Tomēr, lai noteiktu informācijas nozīmīgumu, ir jāizvērtē arī citi aspekti. It īpaši medicīnā.

Kritēriji:

1. Autorība – Kas ir informācijas autors? Kāda ir autora kvalifikācija/specialitāte?

2. Mērķis – Kāds ir resursu veidotāju mērķis? Kāda ir mērķauditorija?

3. Konfidencialitāte – Kāds ir tīmekļa vietnes konfidencialitātes kodekss? Kā ir aizsargāta informācija ar personas datiem? Kādam mērķim personiska informācija tiks lietota?

4. Aktualitāte – Vai ir norādīta informācijas sagatavošanas, publicēšanas un atjaunošanas datums? Vai publikācijām ir norādīti izmantotie avoti? Vai ir norādīti avoti un hipersaites uz informācijas avotiem?

5. Objektivitāte – Vai ievietotā informācija ir zinātniski pamatota, norādot zinātniskos pētījumus, publikācijas, atskaites uc., kuras ir apgalvojuma pamatā?

6.Pieejamība – Vai ir norādīta resursu veidotāju kontaktinformācija, e-pasts un juridiskā adrese?

7. Finansējums – Vai resursa finansēšanas politika ir skaidra un saprotama? Vai ir norādīts, kas uztur un finasē resursu? Valsts, farmācijas uzņēmums, nevalstiska organizācija uc.?

8. Reklāmpolitika – Vai reklāma ir skaidri nodalīta un saskatāma? Vai ir skaidri un atklāti definēta resursa reklāmpolitika?

Noteiktu kritēriju izmantošana medicīnas informācijas meklēšanā un novērtēšanā nodrošina kvalitatīvāku informācijas avotu izmantošanu.

Nav komentāru


SCOPUS datubāzes izmēģinājums līdz 2011.gada 27.februārim

Scopus (Elsevier) ir viena no lielākajām bibliogrāfiskajām-citēšanas datubāzēm. Datubāze nodrošina integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai dabas zinātņu, veselības zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu jomā, apvieno sevī informācijas meklēšanu zinātniski recenzētos avotos un kvalitatīvos interneta resursos.
Tiešsaistes adrese: www.scopus.com

Lietotāji tiek atpazīti pēc RSU datorsistēmas IP adresēm.

Nav komentāru