Arhīvs December, 2009

Bijušajās v/a „Latvijas Medicīnas bibliotēka” telpās ir sācis darbu Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem.

Publiskajā telpā ir izskanējuši bažīgi jautājumi par v/a „Latvijas Medicīnas bibliotēka” likteni. Vai tā ir likvidēta un ko tagad darīt ārstiem, kur vērsties pēc informācijas un grāmatām? Kas notiks ar  Latvijas ārstu apmācību elektronisko resursu lietošanā? Vai būs pieejamas specifiskās datu bāzes un kā varēs pasūtīt grāmatas un rakstus no ārzemju žurnāliem?

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 561 „Par valsts aģentūras “Latvijas Medicīnas bibliotēka” reorganizāciju” no 2009. gada 1. oktobra tā tika reorganizēta un nodota Rīgas Stradiņa universitātei (RSU), savukārt RSU senāts lēma, ka tā tiek integrēta universitātes bibliotēkā kā atsevišķa struktūrvienība „Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem”. Neskatoties uz bibliotēkas statusa maiņu, visi pakalpojumi, tāpat kā līdz šim, ir pieejami ārstiem labi zināmās bijušās Medicīnas bibliotēkas telpās Šarlotes ielā 1b.

Bibliotēkas reorganizācija ir saistīta ar daudzu darba procesu veikšanu, kas pašreiz tiek intensīvi sakārtoti. Reorganizācijas gaita  nes sev līdzi dažas pārmaiņas. Optimizējot izdevumus, krasi ir samazināts bibliotēkas darbinieku skaits, taču tajā joprojām strādā augsti kvalificēti un zinoši speciālisti. Informācijas centrs ir atvērts apmeklētājiem četras darba dienas nedēļā. Decembrī pilnā apjomā ir atsākušās apmācības ārstiem elektronisko resursu lietošanā. 2010.gadā RSU nodrošinās Informācijas centra lietotājiem pieeju visām līdz šim abonētajām tiešsaistes datubāzēm. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus (SBA) lasītājiem turpmāk nodrošinās RSU bibliotēka.  Pasūtījumus var veikt elektroniski no RSU mājaslapas vai vēršoties personīgi pie bibliotēkas darbiniekiem Informācijas centrā. V/a „Latvijas Medicīnas bibliotēka” mājaslapa ir slēgta, informāciju par bibliotēkas darba laikiem, piedāvātiem pakalpojumiem un apmācību laikiem drīzumā būs pieejama jaunizveidotā Informācijas centra blogā, kas  sāks pilnā apjomā darboties decembra otrā pusē.

Tiek plānots, ka līdz 2010.gada sākumam visi bibliotēkas pakalpojumi tiks atjaunoti pilnā apjomā. Īpaši  jāuzsver metodiskā palīdzība veselības aprūpes iestāžu bibliotēkām: darbinieku apmācība elektronisko resursu lietošanā, rakstu kopiju piegāde iestāžu bibliotēkām no RSU SBA centra, iesaistīšana kopējos projektos ārvalstu datubāzu iegādei, kā arī tiks sniegtas individuālās konsultācijas bibliotēku darbiniekiem.

Nav komentāru