Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņš viesojas Liepājas reģionālajā slimnīcā

9. jūnijā Rīgas Stradiņa universitātes Ginekoloģijas un dzemdniecības studentu zinātniskā pulciņa dalībnieces bija izbraukuma sēdē Liepājas reģionālajā slimnīcā. Šāds izbraukums tiek organizēts jau otro gadu pēc slimnīcas ārstu Ievas Ramanes un Ingas Vēveres iniciatīvas. Reģionālajās slimnīcās vērojams jauno speciālistu trūkums, un šādas izbraukuma sēdes ļauj topošajiem ginekologiem, dzemdību speciālistiem iepazīties ne tikai ar iespējamo darba vietu, bet arī ar pilsētas infrastruktūru un vidi.

Ginekol-un-dzemd-pulcins-viesojas-Liepajas-slimnica02-leadIzbraukuma sēdē studentēm bija iespēja iepazīties ar slimnīcu, tās aprīkojumu, kā arī nodaļas darbiniekiem, notika arī lekcija. Pēc slimnīcas apskates Liepājas reģionālās slimnīcas Ginekoloģijas nodaļas ārsti bija noorganizējuši Karostas un atpūtas kompleksa BB wakeparkapmeklējumu, kur bija iespēja aktīvi atpūsties un parunāties neformālā gaisotnē.

Ginekol-un-dzemd-pulcins-viesojas-Liepajas-slimnica-leadStudentes atzīst, ka šis ir lielisks veids, kā piesaistīt topošos ārstus reģioniem – radot draudzīgu vidi ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Viesojoties Liepājā un satiekot nodaļas ārstus, kā arī pavadot kopā ar viņiem laiku nesteidzīgās sarunās, bijusi sajūta, ka šī pilsēta nemaz nav tik sveša un nepazīstama, kā sākotnēji šķitis.

 

Brauciens radījis daGinekol-un-dzemd-pulcins-viesojas-Liepajas-slimnica03-leadudz pozitīvu emociju un sajūtu, ka Liepājā mūsu specialitātes pārstāvji ir patiešām gaidīti!

 

 

Rakstu sagatavojis RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņš.

Aizvadīta RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņa noslēguma sēde un olimpiāde

12. maijā Rīgas Dzemdību nama Melka auditorijā notika noslēdzošā Rīgas Stradiņa universitātes Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņa sēde un ikgadējā olimpiāde.

Olimpiādē, kura šogad tika veidota ar teorētisko un praktisko daļu, piedalījās 32 Medicīnas fakultātes vecāko kursu studenti. Olimpiādes uzdevumus ik gadu gatavo pulciņa mentore ārste Ināra Miltiņa ar RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras mācībspēku atbalstu. Šā gada olimpiādes jaunievedums bija praktiskā daļa, kuras īstenošanā iesaistījās arī rezidenti.

IMG_7038

Šogad labākos rezultātus sasniedza Ilze Vernava un Elizabete Pumpure (dalīta 1. vieta), Anna Kornete (2. vieta) un Laura Dronka (3. vieta). Īpaši jāizceļ 4. kursa studentes Ilzes Vernavas sniegums, kura spēja uzrādīt 6. kursa studentēm līdzvērtīgu rezultātu.

Tā kā šogad Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņš ir guvis īpašus panākumus, tai skaitā saņēmis RSU Gada zinātniskā pulciņa balvu, ko piešķir Studējošo pašpārvalde, šī noslēguma sēde bija īpaši svinīga. Tās laikā ikvienam bija iespēja aplūkot saņemto apbalvojumu.

Processed with VSCO with hb1 preset

Pēc pulciņa vadītājas Elizabetes Pumpures iniciatīvas, tika izveidota pirmā pulciņa gadagrāmata, kas tika pasniegta pulciņa mentorei Inārai Miltiņai. Paredzams, ka šī turpmāk būs ikgadēja tradīcija, kas ļaus dokumentēt pulciņa notikumus, tradīcijas, iesaistītos studentus un mācībspēkus.

Processed with VSCO with hb1 preset

Processed with VSCO with hb1 preset

Svinīgajā notikumā piedalījās arī katedras vadītāja prof. Dace Rezeberga, kura izteica prieku par pulciņa dalībnieku panākumiem un novēlēja izdošanos arī

Processed with VSCO with hb1 preset

turpmāk.

 

Viens no sēdes lielākajiem notikumiem bija pulciņa vadītāja vēlēšanas. Četru kandidātu konkurencē noskaidrojās, ka vadītājas pienākumus nākamgad veiks 4. kursa studente Krista Krūmiņa.

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with hb1 preset

Processed with VSCO with hb1 preset

Kuplā interesentu lokā noritējis seminārs “Kardiotokogrāfijas pamati”

2017.gada 22.februāri ar RSU Studējošo pašpārvaldes atbalstu tika organizēts seminārs “Kardiotokogrāfijas pamati”. Šis seminārs tika organizēts topošajiem ginekologiem-dzemdību speciālistiem, kā arī vecmātēm ar mērķi sniegt pamatzināšanas un vienotu izpratni šajā izmeklēšanas metodē.

 

Latvijā jaundzimušo mirstība ir samērā bieži sastopama, kā viens no galvenajiem cēloņiem jāmin hipoksija un asfiksija dzemdībās, kuru daļā gadījumu var novērst un samazināt ar sekmīgu kardiotokogrammas interpretāciju. Kardiotokogrāfija ir praktiski vienīgā metode, kas ļauj netieši izvērtēt augļa labsajūtu grūtniecības un dzemdību laikā, kā arī pieņemt lēmumu par dzemdību vadīšanas taktiku, tādēļ dzemdību nodaļās esošajam personālam ir jāpiemīt zināšanām šī izmeklējuma sniegtās informācijas interpretēšanā.

 

Semināru organizēja Rīgas Stradiņa universitātes Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņa biedri, bet par teorētisko izklāstu gādāja RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja profesore Dace Rezeberga un docente Anna Miskova. Semināra laikā studenti guva zināšanas par augļa novērtēšanu grūtniecības un dzemdību laikā, ievadu kardiotokogrāfijas izvērtēšanā, kā arī analizēja klīniskos gadījumus.

 

Pateicoties RSU Studējošo pašpārvaldes Projektu konkursā iegūtajam atbalstam, šo semināru interesentiem bija iespēja apmeklēt bezmaksas. Semināru kopumā apmeklēja vairāk nekā 100 studenti – topošie ginekologi-dzemdību speciālisti un vecmātes no dažādām izglītības iestādēm. Ņemot vērā, ka minēto nozaru studenti jau studiju laikā gūst praktiskas iemaņas dzemdību nodaļās, šī teorētiskā kursa apguve sniedz iespēju gūt pamatzināšanas, kuras ar vislielāko varbūtību tiks nostiprinātas arī praktiski un būs noderīgas.

Lielā atsaucība no studentu puses un labās atsauksmes liek domāt par šādu tematisku semināru rīkošanas nepieciešamību arī turpmāk.

 

Pateicību par atbalstu semināra īstenošanā izsakām: RSU Studējošo pašpārvaldei, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedrai, prof.Dacei Rezebergai un dr.med. Annai Miskovai, SIA “Rīgas Dzemdību nams”, kā arī Gedeon Richter pārstāvniecībai Latvijā.

 

 

RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības Studentu zinātniskais pulciņš

 

2a attēls_2,7

Praktiskā sēde Medicīnas Izglītības un Tehnoloģiju centrā

Laika posmā no 2017.gada 13.janvāra līdz 19.janvārim vairākās plūsmās tika organizēta praktiskā sēde RSU Medicīnas Izglītības un Tehnoloģiju centrā, kur studentiem bija iespējas apgūt šādas praktiskas iemaņas:

(1) laparoskopijā;

16010436_1219577798092021_354071381_o

(2) šuvju uzlikšanas un mezglu siešanas tehnikā;20170119_124406

(3) ginekoloģiskajā izmeklēšanā un uztriepju ņemšanā;20170119_125122

(4) ultrasonogrāfijā.

Usg

Apvienotā sēde ar Anestezioloģijas pulciņu

Ir aizvadīta Apvienotā sēde ar Anestezioloģijas un reanimatoloģijas pulciņu par vienu no mūsu abu nozaru lielākajiem saskarsmes punktiem – Anestēziju dzemdniecībā.
Klātesot teju 80 studentiem, sēdes viesiem dr.Vijai Veisai un dr.Egīlam Lapiņam tika apspriesti vairāki jautājumi atsāpināšanas jautājumos gan spontānu vaginālu dzemdību gadījumā, gan situācijās, kad grūtniecība tiek atrisināta operatīvā ceļā, apskatījām arī trombemboliskus stāvokļus dzemdniecībā.

Tika prezentēti šādi referāti:
No RSU A&R SZP biedru puses:
– Anesteziologa taktika ķeizargrieziena operācijā /Santa Ševčuka MFVI/
– Anestēzijas iespējas pie dabīgi noritošām dzemdībām /Viktorija Serova MFV/
No RSU G&Dz SZP biedru puses:
– Epidurālas anestēzijas pielietošana pēc indikācijām /Jana Skrule/
– Trombemboliski stāvokļi dzemdniecībā /Jūlija Pozņaka/

Lai gan sēdes viesis norādīja, ka ieskats ir pārāk visaptverošs un neļauj vairāk pievērsties tieši kontroversiāliem tematiem šajā starpnozarē, manuprāt, mūsu pulciņš ir lieli ieguvēji, ka bija iespēja noklausīties tik rūpīgi sagatavotos referātus no AnRan pulciņa biedru puses. Es savukārt ceru, ka mums izdevās kolēģiem varbūt nedaudz vairāk izprast to citādo skatījumu dzemdībās – ka ir nevis viens, bet gan divi pacienti.

IMG_6688

Sēdes laikā tika pasniegti Pateicības raksti meitenēm, kuras ar savu laiku un padomu līdzdarbojās Donoru dienās.

Šobrīd apkopoju pulciņa biedru apmeklējuma datus. Šī mēneša laikā tiks realizētas abas praktiskās sēdes – MITC un Latvijas Onkoloģijas centrā, diemžēl par KTG kursiem vēlaizvien neesmu saņēmusi atbildi par Projektu konkursa rezultātiem, bet pieļauju, ka plānotais pasākums diemžēl netiks finansēts, bet ceru, ka tas netraucēs mums individuāli apgūt šīs noderīgās zināšanas.

Nākamajā semestrī tiek plānoti šādi pulciņa pasākumi:
1) Zinātnisko darbu priekšaizstāvēšanās pirms konferences angļu valodā ar Seksoloģijas pulciņu;
2) Izbrauciens uz Tartu – būsim aptuveni 30 studentu delegācija!
3) Noslēguma svinīgā sēde un Olimpiāde.

15943408_10211890724969168_663622046_o

Apvienotā sēde ar Radioloģijas pulciņu

2016.gada 15.novembrī tika aizvadīta apvienotā sēde ar RSU Radioloģijas studentu zinātnisko pulciņu.

Sēde bija veltīta Ginekoloģiskās onkoloģijas radioloģiskai diagnostikai un terapijas iespējām, kā viesi bija ieradušies – radioloģe-terapeite dr.Dace Saukuma (Latvijas Onkoloģijas centrs, Cyberknife Sigulda), kā arī onkoloģijas ginekoloģe Līga Puksta-Gulbe (Latvijas Onkoloģijas centrs). Kopumā sēdi apmeklēja 83 studenti!

Sēdes neoficiālajā daļā Radioloģijas pulciņa vadītāja iepazīstināja mūs arginekoloģisko anatomiju radioloģijā, kā arī Cyberknife pārstāve dr.Saukuma sniedza īsu ieskatu par Cyberknife Sigulda sniegtajām iespējām un rezultātiem staru terapijā
Sēdes oficiālajā daļā notika studentu sagatavoto referātu prezentēšana:
“Ultrasonogrāfijas nozīme olnīcu vēža riska noteikšanā” – Zane Ozolniece
“Olnīcu vēža radioloģiskā diagnostika” – Nataļja Petrova
“Dzemdes kakla vēža radioloģiskā atrade” – Laura Dronka
“Staru terapija dzemdes kakla vēža gadījumā un ar to saistītās komplikācijas” – Anita Ungure
“Diagnostisks izaicinājums: peritoneāla tuberkuloze, kas maskējas kā olnīcu vēzis” – Eva Ruļova

Ar prezentētajiem darbiem var iepazīties sadaļā “Mācību materiāli”.

Bez šaubām – radioloģisko izmeklējumu un terapijas nozīme ginekoloģijā, it īpaši onkoloģiskajā ginekoloģijā, ir nenovērtējama, tāpēc ceru, ka šī sēde ļāva apzināties, ka pacientu terapijas menedžments nav vienpusējs ginekologa lēmums, bet principā komandas darbs, kur liela nozīme ir tieši radioloģiskajām izmeklēšanas metodēm!

Uz tikšanos jau pavisam drīz – 13.decembrī, kad apspriedīsim Pēcdzemdību asiņošanas cēloņus.img_6167

Lai Jums veiksme izstrādājot zinātniskos darbus!

Patiesā cieņā,
Elizabete Pumpure

RSU Veselības diena

2016.g.10.novembrī mūsu pulciņš piedalījās Rīgas Stradiņa universitātē notiekošajā Veselības dienā, kuras galvenais mērķis bija piesaistīt asins donorus, tomēr paralēli ēkas vestibilā bija iespējams veikt veselības pārbaudes pie topošajiem ārstiem.

Mūsu pulciņa pārstāves šī pasākuma apmeklētājus informēja par agrīnu onkoloģisku saslimšanu diagnostiku – onkoloģiskās modrības karti un valsts apmaksātajiem skrīningiem, informējām arī par krūšu pašpārbaudes veikšanas iespējām.

Vēlos pateikties meitenēm, kuras atrada laiku, lai dotu ieguldījumu sabiedrības veselībā, kā arī organizācijai “Dzīvības koks” un RSU Studējošo pašpārvaldei (personīgi Zinātnes virziena vadītājam Ivaram Veckalnam) par sagādātajiem uzskates un informatīvajiem materiāliem!

Pasākumā piedalījās: Jana Skrule, Jeļizaveta Murzina, Katrīna Puriņa-Liberte, Elizabete Pumpure, Zane Ozolniece, Karīna Ozola, Lelde Čakstiņa, Anna Kornete, Anastasija Mosina, Marija Kolosova un Ērika Barlote-Bitiņa.

15063979_10211251392026244_1276289765_o 15034021_1204238332989767_484179062_o 15045468_10211251392866265_1241423355_o

Apvienotā sēde ar Radioloģijas pulciņu

15/11/2016
16:00to19:00

2016.gada 15.novembrī Rīgas Stradiņa universitātes Melka auditorijā notiks apvienotā sēde ar Radioloģijas pulciņu, kurā tiks apspriesta radioloģisku izmeklējumu un terapijas metožu loma ginekoloģiskas onkoloģijas gadījumā.

14615684_10211086965875693_8280020553010812712_o

 

Sēdes programma:
16:00-17:00 radioloģiskās anatomijas atkārtošana, divi studentu ziņojumi par dalību starptautiskā konferencē;
17:00-19:00 studentu sagatavoto referātu prezentēšana:
“Ultrasonogrāfijas nozīme olnīcu vēža riska noteikšanā” – Zane Ozolniece
“Olnīcu vēža radioloģiskā diagnostika” – Natālija Petrova
“Dzemdes kakla vēža radioloģiskā atrade” – Laura Dronka
“Staru terapija dzemdes kakla vēža gadījumā un ar to saistītās komplikācijas” – Anita Ungure
“Diagnostisks izaicinājums: peritoneāla tuberkuloze, kas maskējas kā olnīcu vēzis” – Eva Ruļova

Sēdes viesi:

1) dr.Evija Olmane, radioloģe-diagnoste;

2) dr.Līga Puksta-Gulbe, onkoloģijas ginekoloģe;

3) dr.Androniks Mitildžans, onkoloģijas ginekologs;

4) Cyberknife Sigulda pārstāvis, radiologs-terapeits.

Ar cieņu,

Elizabete Pumpure

2.teorētiskā sēde “Ķirurģiskas manipulācijas un grūtniecība”

2016.gada 18.oktobrī plkst. 16:00-18:00 Rīgas Dzemdību nama Melka auditorijā notika Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņa 2.teorētiskā sēde, kas veltīta ķirurģisku manipulāciju ietekmei uz grūtniecību.
Sēdē piedalījās onkoloģijas ginekologs dr.med. Ronalds Mačuks.

14543943_10210930169315877_3106390723047534938_o

Šīs teorētiskās sēdes laikā bija iespēja noklausīties šādas prezentācijas:
1) “Dzimumorgānu attīstības anomāliju ķirurģiskas ārstēšanas ietekme uz grūtniecības iestāšanos” Violeta Bule
2) “Fertilitātes problēmas un auglību saglabājošo operāciju iespējas onkoloģijas pacientēm” Jeļizaveta Murzina
3) “Grūtniecība pēc dzemdes kakla vēža un vēždraudes slimību ķirurģiskas ārstēšanas” Marija Kolosova
4) “Nefrolitiāzes ķirurģiskas ārstēšanas iespējas grūtniecības laikā” Ērika Bitiņa-Barlote

Ar prezentēto materiālu var iepazīties šīs mājaslapas sadaļā “Mācību materiāli”.

Sēdes noslēgumā pulciņa apmeklētājiem un biedriem bija iespēja pieteikt savu dalību un potenciālo tematu RSU Debatēm, kā arī apspriest interesējošos jautājumus.

Uz tikšanos nākamajā sēdē – 15.novembrī, kas būs apvienota ar Radioloģijas pulciņu un veltīta ginekoloģiski onkoloģisko slimību diagnostikai un ārstēšanai.

14633170_10211023451647877_3540478282013383669_o

Patiesā cieņā,
Elizabete Pumpure
RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības studentu zinātniskā pulciņa vadītāja

1.teorētiskā sēde “Augļa iegurņa priekšguļa”

30/11/-0001
00:00

14088402_10210475092139232_8996632658713032763_n-2

Labdien, Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņadalībnieki!

Ar patiesu prieku vēlos paziņot, ka ir aizvadīta šī mācību gada pirmā teorētiskā sēde, kuru kopumā apmeklēja 70 studenti! Ir gūtas teorētiskas zināšanas par augļa iegurņa guļu, praktiskas iemaņas ārējā augļa apgrozījumā, kā arī ieskats klīniskā situācijā – Grūtniecības inducēta osteoporoze! Par šiem ieguvumiem sirsnīgi pasakos Medicīnas fakultātes VI kursa studentēm, kuras bija gana drosmīgas, lai atklātu šo mācību gadu!

Klātienē bija iespēja noklausīties šādus referātus:

  1. “Augļa tūpļa guļa” Olga Fjodorova MF VI;
  2.  “Augļa ārējais apgrozījums” Maija Koka MF VI;
  3.  “Dzemdību vadīšanas taktika augļa tūpļa guļas gadījumā” Laura Dronka MF VI;
  4.  “Grūtniecības inducēta osteoporoze: klīniskais gadījums” Anna Kornete MF VI;

Tiem, kuriem ir vēlme iepazīties ar prezentēto materiālu, esat laipni lūgti apmeklēt sadaļu “Mācību materiāli” šajā mājaslapā.

Uz tikšanos nākamajā sēdē – 2016.gada 18.oktobrī plkst.16:00 Rīgas Dzemdību nama Melka auditorijā.

14409460_10210755374666120_7327577448502988829_o
Lai jums iedvesma, supermotivācija un pelnīti panākumi šajā mācību gadā!!

Patiesā cieņā,
Elizabete Pumpure
Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņa vadītāja