Monthly Archives: November 2017

Image

4. teorētiskā sēde, kopsēde ar LU Ginekoloģijas pulciņu “Aktuālās infekcijas grūtniecības laikā”

Ginekoloģijas un dzemdniecības specialitātes interesenti!

Esiet mīļi gaidīti RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņa 4. teorētiskajā sēdē, kuru aizvadīsim kopā ar kolēģiem no LU Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņa, pievēršot uzmanību dažādām infekciju saslimšanām grūtniecības laikā!

Tuvāk iepazīsimies ar gripas vīrusinfekcijas, Zikas vīrusa, parvovīrusa B19 un B grupas streptokoka (BGS) infekcijas riskiem un komplikācijām gan mātei, gan jaundzimušajam, apskatīsim šo saslimšanu iespējamos diagnostiskos un profilaktiskos pasākumus. Apspriedīsim grūtnieču vakcinācijas jautājumu – kas ieteicams un ko labāk atlikt! Būs arī sagatavoti interesanti klīnisko gadījumu apraksti.

Sēdē piedalīsies abu pulciņu mentores – dr. Ināra Miltiņa un dr. Margarita Puķīte.

Sēdes viesis – Prof. Dace Rezeberga

Tiekamies 12. decembrī plkst. 16:00, Rīgas Dzemdību nama Melka auditorijā!

Krista Krūmiņa

Aizvadīta 3. teorētiskā sede “Operatīvās terapijas metodes mūsdienu ginekoloģijā”

IMG_2341

Attelā: sēdes viesi dr. Dace Melka un dr. Jurģis Vītols, kā arī izturīgākie sēdes biedri un apmeklētāji

Man joprojām ir patiess prieks vadīt pulciņu, kuru apmeklē vairāk kā pussimts interesentu ginekoloģijas un dzemdniecības specialitātē. 🙂

Katra sēde kā “mazie” svētki, kuri sniedz motivāciju un iedvesmu darboties vēl čaklāk!

Šodien klātesot sēdes viesiem dr. Dacei Melkai un dr. Jurģim Vītolam, kuri neliedza savu profesionālo padomu un dalījās lielajā pieredzē, aktīvi diskutējot un atbildot uz studentu sarūpētajiem jautājumiem, sekmēja ļoti produktīvas un aizraujošas sēdes norisi, kuras laikā ieguvām daudz plašāku ieskatu operatīvajā ginekoloģijā – apskatot miomektomijai pielietojamās metodes (histerorezektoskopiju, abdominālu, laparoskopisku, laparoskopiski asistētu transvaginālu pieeju), kā arī preoperatīvo ārstēšanu, iepazināmies ar histerektomijas indikācijām, veidiem un dažādajām pieejas metodēm, apskatījām olvadu nosiešanas un izņemšanas dažādās tehnikas, kā arī guvām priekšstatu par dzemdes kakla konizācijas veidiem, kopumā vēršot uzmanību uz biežāk veicamajām manipulācijām praktizējoša operējošā ginekologa ikdienā.
Lielu lielais paldies meitenēm – Jana Skrule, Anita Ungure, Agnese Osīte un Gita Reitere par ieguldīto darbu prezentāciju sagatavošanā!

Sēdes noslēgumā izmantojām dr. Melkas piedāvāto iespēju – ielūkoties uzskatāmos operāciju video un foto materiālos no dakteres personīgā arhīva, kā arī interesentiem bija iespēja praktiski padarboties IUS ievietošanā.

Nākamā pulciņa sēde paredzēta 12. decembrī, nemainīgi Rīgas Dzemdību nama Melka auditorijā un būs apvienota ar LU Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņu, tajā diskutēsim par aktuālajām infekcijām grūtniecības laikā! (Sīkāka informācija tiks publicēta pulciņa facebook lapā)

Lai Jums supermotivācija darboties tālāk!

Krista Krūmiņa

 

3. teorētiskā sēde “Operatīvās terapijas metodes mūsdienu ginekoloģijā”

21/11/2017
16:00to18:00

Visi ginekoloģijas un dzemdniecības specialitātes interesenti laipni aicināti apmeklēt pulciņa 3. teorētisko sēdi, kuras laikā centīsimies iegūt padziļinātu ieskatu ginekoloģisko manipulāciju jomā.
Aplūkosim dzemdes abdominālu, laparoskopisku un vaginālu ekstirpācijas un amputācijas iespēju, miomektomijas abdominālu, laparoskopisku pieeju, dzemdes kakla ekscīziju operācijas un olvadu operatīvās metodes: olvadu nosiešanu un izņemšanu.
Sēdē piedalīsies Latvijas Ginekoloģiskās endoskopijas asociācijas valdes priekšsēdētāja, Latvijas Jūras medicīnas centra ginekoloģe dr. Dace Melka, kā arī ginekoloģijas un dzemdniecības specialitātes 4. gada rezidents dr. Jurģis Vītols.

Uz tikšanos 21. novembrī, plkst. 16:00, Rīgas Dzemdību namā, Melka auditorijā!

Cieņā,
Krista Krūmiņa

Aizvadīta pulciņa 2. teorētiskā sēde “Asiņošana agrīnā grūtniecības laikā, diagnostika un ārstēšana”

Gandarījums, ka pulciņu turpina apmeklēt tik kupls interesentu pulks, šodien bijām 50 – par to liels paldies ikkatram, kas iesaistās un rod laiku!
Sēdes laikā pievērsām uzmanību asiņošanas iemesliem un taktikai agrīnas grūtniecības laikā, tuvāk apskatot spontāno abortu sastopamību, tālāku norisi, ārpusdzemdes grūtniecības simptomātiku, novēršanu un aplūkojām arīdzan gestācijas trofoblastiko slimību – pūslīšmolu.
Sirsnīgs paldies Lauma Vasiļevska, Adele Grasmane un Tatjana Pantejeva par labi sagatavotajām prezentācijām!
Šoreiz sēdi ar vērtīgiem komentāriem un zināšanām bagātināja divas jomas speciālistes – docente Anna Miskova (RDzN) un dr. Zane Grabe (RAKUS).
Noslēgumā dalībniekiem tika dota iespēja praktiski novērtēt dažādas pakāpes asins zuduma daudzumu.Pārskatot atbilžu lapas, jāsaka, ka ārsta intuīcija neviļ un objektīvās novērtēšanas spējas Jums ir augstā līmenī!

2.seedeFotoattēlā: 2. teorētiskās sēdes prezentētājas un pulciņa vadītāja, no kreisās – Lauma Vasiļevska (MF-VI),  Krista Krūmiņa, un Adele Grasmane (MF-VI)

Lai Jums iedvesma, negurstošs darba spars un ticība saviem spēkiem!

Uz tikšanos,

Jūsu pulciņa vadītāja – Krista Krūmiņa