Prezentētie darbi

Šajā sadaļā ir iespēja iepazīties un lejuplādēt pulciņa teorētiskajās sēdēs prezentētos darbus. Darbu saraksts tiek papildināts regulāri – nedēļas laikā pēc notikušas sēdes.

_________________________________________________________________________

Maijs 2015 – Ketamīns Autors: Ardis Bērziņš MF IV

Septembris 2015 – AnR Pulciņš Autors: Ardis Bērziņš MF V

Septembris 2015 – Inhalācijas anestētiķi Autors: Kristīne Liuke MF VI

Oktobris 2015 – Spinālā analgēzija Autors: Linda Šīrone MpF VI

Oktobris 2015 – Epidurālā analgēzija Autors: Darja Carionova MF V

Novembris 2015 – Postoperative pain management in paediatric patients           Autors: Oksana Ževaka MF IV

Novembris 2015 – Management of diabetic ketoacidosis and hypoglycemia in Pediatric Intensive Care Unit Autors: Irina Freidenfelde MF VI

Decembris 2015 – Alkohola intoksikācija Autors: Artrūrs Rūtiņš MF V

Decembris 2015 – Opiātu intoksikācija Autors: Ņikita Ivanovs MFVI

Decembris 2015 – Sedatīvo un pretsāpju zāļvielu intoksikācija Autors: Aleksandra Gabrena MFV

Februāris 2016 – Iekaisīgo marķieru pielietojums pie smaga, akūta pankreatīta Autors: Ņikita Ivanovs MFVI

Februāris 2016 – Trombocitopēnijas nozīme ITN pacientiem Autors: Elza Apeināne MFVI

Februāris 2016 – Case report: Aukstuma aglutinīna slimība + sirds operācija Autors: Dāvis Poliņš MFVI

Februāris 2016 – Case report: The importence of methanol assays Autors: Ardis Bērziņš MFV

Marts 2016 – Neiroloģiskas komplikācijas pēc vispārējās anestēzijas Autors: Kristīne Liuke MFVI

Marts 2016 – ICP menedžments ITN pacientiem Autors: Dana Kigitoviča MFVI

Aprīlis 2016 – Operatīvā un terapeitiskā hipotermija Autores: Santa Ševčuka un Evija Micķeviča MFV

Aprīlis 2016 – Mākslīgā asinsrite Autores: Māra Klibus un Jeļena Duboka MFVI

Aprīlis 2016 – Pēcoperācijas slikta dūša un vemšana Autore : Līga Juzina MFV

Septembris 2016 – A&R Pulciņa darbība + Gada plāns Autors: Ardis Bērziņš MFVI

Septembris 2016 – Grūtie elpceļi Autors: Artūrs Rūtiņš MFVI

Oktobris 2016 – Medikamentu pārdozēšana (AKE inhib.; Ca kanālu blok.; B blok.) Autore: Oksana Ževaka MFV

Oktobris 2016 – Tvana gāzes saindēšanās (Ugunsgrēkos un Sadzīvē) Autore: Aleksandra Gabrena MFVI

Oktrobris 2016 – Biežākās sēņu saindēšanās Latvijā Autore: Ina Gailīte MFIV

Novembris 2016 – Politrauma prehospital protocol Autore: Anna Klēšmite MFVI

Novembris 2016 – Hypovolemic shock management in polytrauma patient Autori: Pedro Freixo un Sara Magalhães MFIII

Decembris 2016 – Katastrofu medicīnas pamati – prehospitālā sķirošana Autors: Leonīds Solovjovs MFVI

Decembris 2016 – Šķirošanas pacientu kartītes Autore: Santa Strazdiņa MFIV

Decembris 2016 – Katastrofu medicīnas sēdes plāns Autors: Ardis Bērziņš MFVI

RSU Debates 2016 – Mechanical VS Manual chest compressions (Patient Safety and Efficiency) Autori: Leonīds Solovjos MFVI un Iveta Vigupe MFVI

RSU Debates 2016 – Prehospital airway managment with supraglottic airway devices (SAD) Autores: Anastasija Rabša MFV un Kitija Meilande MFIV

Janvāris 2017 – Anesteziologa taktika ķeizargrieziena operācijā Autore: Santa Ševčuka MFVI

Janvāris 2017 – Anestēzijas iespējas pie dabīgi noritošām dzemdībām Autore: Viktorija Serova MFIV

Februāris 2017 – Ventilatora asociēta pneimonija Autore: Paula Zviedre MFVI

Februāris 2017- Ventilatora izraisīts akūts plaušu bojājums Autore: Darja Carionova MFVI

Februāris 2017 – Pacienta atradināšana no mākslīgās plaušu ventilācijas (MPV) Autors: Aleksandrs Saveļjevs MFIV

Marts 2017 – Plaušu artērijas trombembolija (PATE) un tās kontrole ITN Autori Pauls Dzelve un Antons Šeins MFVI

Marts 2017 – Smadzeņu nāves protokols (I daļa), Orgānu donora menedžments (II daļa), Case report – Smadzeņu nāves protokols neonatālajā praksē (III daļa) Autores: Agate Lūse MFV un Sabīne Rozentāle MFVI

Aprīlis 2017 – Stenda referāts RSU Zinātniskajai konferencei 2017 “Acute post-operative pain impact on outcome of patients after heart surgery” Autors: Ardis Bērziņš MFVI