Post- Cardiac Arrest Care: Apvienotā sēde ar kardioloģijas SZP

Februāra sēde norisināsies 20.02.2018 plkst. 16:00 – 18:00. Precīza sēdes norises vieta un telpa, kā arī mentori, tiks precizēti.

Sēdes laikā paredzēta diskusija par:

– temperatūras kontroli

– nieru bojājumiem pēc KPR

– oksigenāciju/ventilāciju

– u.c.:

Laipni aicināti visi biedri, aktīvie apmeklētāji, kā arī pārējie interesenti!

Detalizētāka informācija – RSU Anestezioloģijas un reanimatoloģijas SZP Facebook grupā.

Toksikoloģijas sēde

Februāra sēde norisināsies 08.02.2018 plkst. 16:30 – 18:30. PSKUS Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras telpās. Sēdes mentors Dr. R. Štašinskis.

Sēdes laikā paredzēti 3 ziņojumi par šādām tēmām:

– Salicilātu intoksikācija – Kārlis Meirāns MF V
– Musdienās biežāk lietotās narkotiskās vielas – Valērijs Soloveičiks MF V
– Serotonīna sindroms – Aļona Vikentjeva MF V

Laipni aicināti visi biedri, aktīvie apmeklētāji, kā arī pārējie interesenti!

Detalizētāka informācija – RSU Anestezioloģijas un reanimatoloģijas SZP Facebook grupā 

3. praktiskā sēde: Reanimācija

Februāra praktiskā sēde, kas veltīta dažādu reanimācijas situāciju izspēlei norisināsies 01.02.2018 plkst. 17:00 – RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (MITC) Dr. M. Šarkeles vadībā.

Sēde ir paredzēta pulciņa biedriem!

Detalizētāka informācija – RSU Anestezioloģijas un reanimatoloģijas SZP Facebook vietnē.