AnR SZP 1. teorētiskā sēde: Sepse

RSU Anestezioloģijas/Reanimatoloģijas SZP pirmā teorētiskā sēde, kas veltīta izmaiņam un aktualitātem, jaunājam vadlīnijam sepses tēmā

Sēde notiks 18.09 plkst. 16.00 PSKUSā P. Stradiņa auditorijā.

Sēdes plānā paredzēti 3 ziņojumi:
1) Pulciņa vaditājas prezentācija par pulciņu darbību un plāniem uz 2017./2018. macību gadu.
2) Sepse: definīcija, kritērijas, aktuālitātes 2017
3) Sepses un septiska šoka vadlīnijas – izmaiņas un aktualitātes.

Sēdi vērtēs: Doc. Oļegs Sabeļņikovs un Dr. Pēteris Ošs

Sepsis2