Noslēguma praktiskā sēde 10.05.2016

Biedri 2015/2016

Anestezioloģijas un Reanimatoloģjas studentu zinātniskā pulciņa biedri (nepilnā sastāvā) un pulciņa mentors Doc. O.Sabeļņikovs.

No Kreisās: Māra Klibus MFVI; Kristaps Štolcers MFV; Darja Carionova MFV; Artūrs Rūtiņš MFV; Aleksandra Gabrena MFV; Evija Micķeviča MFV; Leonīds Solovjovs MFV; Ņikita Ivanovs MFVI; Oksana Ževaka MFIV; Ardis Bērziņš MFV; Doc. O.Sabeļņikovs.