A&R Pulciņš RSU Debatēs “Par/Pret” 2015

67

 

Attēlā no kreisās: K.Štolcers, Ņ.Ivanovs, L.Solovjovs, A.Gabrena, A.Bērziņš, K.Apsīte

Debatēs pārstāvētās tēmas:

– Epidurālā anestēzija pie dabīgi noritošām dzemdībām (A.Bērziņš; K.Apsīte)
– Centrālais venozais katetrs imūnkompromitētiem pacientiem ITN (Ņ.Ivanovs; A.Gabrena)
– Sepses empīriskā terapija (K.Štolcers; L.Solovjovs)