Marta sēde

Marta sēde notiks 24.03.15. pulksten 17:00 PSKUS, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedrā. Trīs studentes iepazīstinās ar savu pētniecisko darbu rezultātiem. Plakāts: Anestezioloģijas un reanimatoloģijas pulciņš.

 „Aspirīna terapijas ietekme uz pēcoperācijas asiņošanas risku pēc kardioķirurģijas atkarībā no fibrinogēna līmeņa plazmā” – Vita Biltauere (MF VI)

 „Trombocitopēnijas incidence un prognostiskā nozīme pacientiem ar smagu sadzīvē iegūtu pneimoniju” – Jeļena Dunaiceva (MF VI)

 „Laktāta prognostiksā nozīme smagu pneimoniju gadījumos” – Dārta Ose (MF VI)