STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Ir nepieciešami brīvprātīgie, kas varētu izpalīdzēt SZK!

Labāk jaunākā kursa studenti!!!!

Prasības: taimeris telefonā ( jo būs jāraugās, lai referenti iekļautos laikā), precizitāte, raksturs un klasiskā stila drēbes.

Pieteikšanās līdz 01.03.14 uz e- pastu: olga.

Tikšanās saistībā ar darbu, sekciju sadali un instruktāžu 5.03. plkst. 15:00 RSU.