UZMANĪBU OKTOBRA SĒDE !!!

NĀKAMĀ ANESTEZIOLOĢIJAS UN REANIMATOLOĢIJAS PULCIŅA SĒDE NOTIKS

28. OKTOBRĪ PLKST.: 16.00 PAULA STARDIŅA KUS, 32 KORPUSĀ KATEDRAS TELPĀS

OKTOBRA PULCIŅA TĒMAS:

JAUNO ANTIKOAGULANTU IZMANTOŠANA ITN ( Kaspars Šetlers RSU MF VI)

ENOKSAPARĪNS UN TROMBOPROFILAKSE ( Anna Simonova RSU MF VI)

AR MATERIĀLIEM VAR IEPAZĪTIES ATTIECIGAJĀ SADAĻĀ!!!!