Nākamā Anesteziologijas un reanimatoloģijas pulciņa sēde

Notiks 28. februārī plkst. 16.00, Paulas Stradiņa KUS 32 korpusā.

Tēmas:

– Ekstrakorporālās membrānas oksigenācija ( ECMO) pacientiem ar H1N1 infekciju              ( Pāvels Bobiļovs MF V)

– Atorvastatīna efektivitātes izvērtējums smagas sepses pacientiem                                     ( Vineta Antiņa MF V)