Skip to content


“Austruma” 7.sabiedriskā diskusija

Diskusija “Latvieši – kas mēs esam un kas būsim?”

Akadēmiskā vienība „Austrums” (www.austrums.lv) sadarbībā ar P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju rīko 7. gadskārtējo atklāto sabiedrisko diskusiju „Latvieši – kas mēs esam un kas būsim?” P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Antonijas ielā 1, Rīgā, ceturtdien, 22. oktobrī, pl. 17.00. Diskusijas dalībnieki:
„Latviešu antropoloģijas vēsturiskie aspekti” – Dr. hist. Rita Grāvere, antropoloģe.

„Priekšnosacījumi stratēģiskai attīstībai” – Dr. oec., prof. Uldis Osis, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.

„Latviešu garīgais mantojums: nasta vai dzinējspēks?” – Mg. hist. Artūrs Tomsons, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja līdzstrādnieks, “Austruma” vecbiedrs.

Diskusijas moderators: Aigars Reinis, “Austruma” vecbiedrs
Diskusiju organizē Akadēmiskā vienība „Austrums”, kura darbojas nepārtraukti kopš 1883. gada, un šogad tai aprit 126 gadi.

Pagājušajā gadā sabiedriskās diskusijā „Vai Latvijas valsts izaug no biedrībām?” piedalījās Vidzemes Augstskolas politikas zinātnes prof. Dr. Artis Pabriks, Saeimas deputāts, partijas SCP līdzpriekšsēdētājs ar tēmu „Latvijas pilsonis darbībā: atomizēts indivīds vai liberāls sabiedrības loceklis” , esejiste, politoloģe Dr. Vita Matīsa – „Individuālā atbildība un kopīgā lieta: lojalitāte kam?”.
Diskusijas moderators bija Pēteris Vinķelis, „Austruma” vecbiedrs, sabiedriskās politikas un biznesa diplomātijas konsultants.

Pirmo atklāto sabiedrisko diskusiju „Par Latvijas pilsoņu valstisko apziņu domājot” „Austrums” sarīkoja 2003. gadā LU Mazajā aulā. Referenti bija prof. Dr. J. Stradiņš, psihiatre Dr. G. Ancāne, „Austruma” vecbiedrs, fiziķis A. Anspoks, filoloģe Dr. A. Priedīte un starptautiskās politikas lietpratējs Dr. A. Lejiņš.

Gadu vēlāk LU Sociālo zinātņu fakultātē notika diskusija „Ko Jānis Čakste teiktu par mūsdienu Latvijas demokrātiju?”. Referenti: prof. Dr. J. Peniķis, sabiedrības par atklātību „Delna” valdes priekšsēdētājs, „Austruma” savietis R. Putnis un politoloģe Mg. L. Čigāne.

2005. gada temats – „Cilvēka genoma pētīšana. Drauds cilvēka tiesībām? Pārkāpums pret radītāju?”. Diskusijā kā galvenie runātāji piedalījās prof. Dr. V. Pīrāgs, asoc. prof. Dr. J. Cālītis un juriste Mg. A. Kovaļevska. Kā koreferenti (diskutanti) – prof. Dr. E. Grēns un „Austruma” savietis, jurists M. Tarlaps. Moderators Aigars Reinis – „Austruma” vecbiedrs.

2006. gadā – „Vai varam atļauties nerespektēt cilvēkus, kuri atšķiras no mums?”. Diskusijā piedalījās I. Brands-Kehre (Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra direktore), Dr. J. Šteinbergs (molekulārbiologs un TV3 raidījuma „Bez tabu” vadītājs), Dr. P. M. Jerumanis (priesteris, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors), M. Gūtmane (rakstniece un publiciste) un A. Reinis (Rīgas Stradiņa universitātes lektors, „Austruma” vecbiedrs).

2007.gadā diskusijā „Vai apzinīgam pilsonim ir vajadzīgs aizliegums?” uzstājās bijušais Ministru prezidents, ārlietu un tieslietu ministrs Dr. V. Birkavs, Rīgas Stradiņa universitātes toreizējais rektors prof. Dr. J. Vētra un Biznesa augstskolas „Turība” asoc. prof. Dr. J. Broks.

Aicināti visi interesenti un – jo īpaši! – studenti 🙂

Kategorija Austrums.

0 atbildes

Jūs varat sekot līdzi šai diskusijai, parakstoties komentāru RSS.

(required)

(netiks izpausts)

*
vai, komentējiet šo rakstu izmantojot atsauci.